προσσπεύδω

προσσπεύδω
Α
σπεύδω προς κάτι, βιάζομαι προκειμένου να κατορθώσω, να επιτύχω κάτι.

Dictionary of Greek. 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”